Samenwerken met mantelzorgers


Mantelzorgers, vaak familie, hebben een belangrijke betekenis in het leven van de bewoners. Het Parkhuis hecht daarom veel waarde aan de betrokkenheid van en samenwerking met mantelzorgers en beschouwt hen als partners in zorg. Een goede samenwerking tussen hen en onze medewerkers draagt er aan bij dat de bewoners zich prettig voelen. Dat is immers ons gemeenschappelijke doel. In het Parkhuis noemen wij dit Samenspel.