Kwaliteit

Visie op kwaliteit en veiligheid
Vanuit ons doel ‘Hartverwarmend Thuisvoelen’ staat de cliënt in het Parkhuis centraal. Bij de begeleiding, zorg en ondersteuning die wij bieden, gaan wij uit van de wensen van de client en wat hij belangrijk vindt. Daarbij zijn kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid belangrijke thema’s waar wij continu met elkaar aan werken. Om alert te blijven op mogelijke verbeteringen, worden audits gehouden en maken we gebruik van klachten die gemeld worden binnen het Parkhuis, uitkomsten van Inspectiebezoeken, reviews die op ZorgkaartNederland zijn geplaatst en de resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
In januari 2017 is het 'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg' van het Zorginstituut Nederland (ZiN) vastgesteld. Dit is een mijlpaal in de kwaliteitsontwikkeling voor de hele sector. Naar aanleiding van dit kwaliteitskader heeft het Parkhuis – samen met medewerkers, de cliëntenraad en de ondernemingsraad- een kwaliteitsplan opgesteld waarin we onze ontwikkelingen en verbeterplannen beschrijven. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd in een kwaliteitsverslag. Voor de uitgebreide versie van het Kwaliteitskader kunt u hier klikken; voor de publieksversie hier.

Het kwaliteitssysteem PREZO
Binnen het Parkhuis is gekozen voor het werken met PREZO (PREstaties in de ZOrg), een landelijk kwaliteitssysteem, specifiek ontwikkeld voor de verpleeghuiszorg op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het Parkhuis heeft voor PREZO gekozen omdat cliëntbeleving en resultaten die medewerkers en organisatie leveren aan de cliënt centraal staan en PREZO daarmee de visie op kwaliteit binnen het Parkhuis ondersteunt.

Cliënttevredenheidsonderzoek
We zijn in 2015 onder leiding van Zorgbelang gestart met het voeren van  spiegelgesprekken met vertegenwoordigers van onze cliënten. Op basis van de analyse van de gesprekken zijn werkgroepen aan de slag gegaan met de aanbevelingen die hieruit gekomen zijn. Ons hele verhaal over hoe klantervaringen hebben geleid tot directe verandering en verbetering kunt u downloaden via ons gratis E-book. Daarnaast hebben wij een Infographic gemaakt. Hierop kunt u in één oogopslag zien hoe onze klantreis eruit ziet, welke methodiek wij hebben gebruikt en welke mooie resultaten wij hebben geboekt!

 

Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek en interviews ZorgKaartNederland 2021
Om te weten hoe cliënten onze zorg ervaren en wat we beter zouden kunnen doen, houden we jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) onder cliënten van alle locaties van het Parkhuis. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden per locatie, maar ook organisatiebreed, verbeteringen doorgevoerd. Een ander instrument waar het Parkhuis gebruik van maakt om cliënttevredenheid te meten zijn waarderingen op ZorgKaartNederland. In 2021 zijn in samenwerking met onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ waarderingen opgehaald voor ZorgKaartNederland.
Klik hier voor de samenvatting van het CTO en de resultaten van  ZorgkaartNederland 2021

Hier vindt u de volledige rapporten :

Reviews op ZorgkaartNederland
www.zorgkaartnederland.nl is een platform waarop cliënten en hun familie of mantelzorgers een beoordeling kunnen achterlaten over de zorginstelling waar hun dierbare woont of heeft gewoond. Dit kunnen verbeterpunten of klachten zijn, maar uiteraard ook complimenten. Aarzelt u niet om een beoordeling op deze website achter te laten. Met complimenten zijn we blij, maar ook uw aandachtspunten zijn welkom. Voor ons zijn dit kansen om het beter te doen.
Wilt u uw beoordeling geven? Klik dan hier.  

Inspectiebezoeken 2016 en 2017
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft twee inspectiebezoeken uitgevoerd: in 2016 aan de locatie Parkhuis en in 2017 aan locatie Parkstaete. De algemene indruk tijdens beide bezoeken was positief:

Er is warme aandacht van het personeel in hun zorg voor de cliënten en de inspecteurs constateerden een enorme bevlogenheid van alle medewerkers door de hele organisatie. Ook hebben ze gezien dat we veel inspanningen verrichten om vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen.

De IGZ heeft geconstateerd dat de zorg die het Parkhuis biedt, op bijna alle punten voldoet aan de normen die de inspectie heeft gehanteerd. Wel zijn er een paar normen waar de geboden zorg verbeterd kan worden. Die actiepunten hebben we inmiddels opgepakt.

De uitgebreide rapporten van beide bezoeken kunt u hier vinden: rapport 2016 en het rapport 2017.Voor eventuele vragen over de rapporten kunt u contact opnemen met Ineke van Felius, senior beleidsmedewerker via i.vanfelius@hetparkhuis.nl

Vragenlijst over de kwaliteit van veiligheid van zorg
Sinds 2016 moeten zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden over de zorg die zij in het afgelopen jaar leverden informatie aanleveren. Vanaf 2017 moet dit aan het Zorginstituut Nederland (ZiN). Voorbeelden van vragen die gesteld worden zijn:

• Schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft?
• Worden vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd?
• Hoeveel cliënten gebruiken medicijnen die het gedrag beïnvloeden?.
• Gebruikt het Parkhuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren?

Met de antwoorden op deze vragen wil het ZiN zicht krijgen of bij een zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende is  en de mate van risicobeheersing door de zorgorganisaties of dat er mogelijke risico’s zijn.

Het Parkhuis heeft toestemming gegeven om onze antwoorden openbaar te maken op de website van Zin en KiesBeter en Zorgkaart Nederland Daarmee willen we een duidelijk signaal afgeven dat het Parkhuis graag het gesprek aangaat over kwaliteit en veiligheid van zorg!

Klachten
Het Parkhuis ondersteunt cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat dit niet helemaal naar wens gaat. Voor klachten bestaat bij het Parkhuis een procedure, die u ook op onze website aantreft: klik hier.