Over het Parkhuis 

 

Het Parkhuis is een veelzijdige zorgorganisatie voor langdurige zorg waar kwaliteit van leven voorop staat. Het Parkhuis biedt langdurige zorg aan 325 intramurale en ruim 250 extramurale cliënten in de regio Dordrecht. Daarnaast ontwikkelt het Parkhuis zich tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie in Dordrecht en omgeving. Het Parkhuis werkt structureel aan kwaliteit verbetert zich voortdurend en zoekt actief naar samenwerking met andere sectoren. De organisatie telt circa 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers en is financieel gezond. 

Voor het uitvoeren en realiseren van de missie, de visie en de doelen:

  • heeft het Parkhuis professionele medewerkers in dienst, die zo optimaal mogelijk acteren in de driehoek van cliëntbelang, medewerkers- en organisatiebelang
  • is er een actieve groep van vrijwilligers die hun diensten aanbieden in de vorm van betrokkenheid, aandacht, inzet en tijd
  • beschikt het Parkhuis over medezeggenschapsorganen voor cliënten (Cliëntenraad) en medewerkers (Ondernemingsraad) die proactief betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de organisatie

De kernwaarden van de organisatie zijn hartverwarmend en bekwaam, respectvol, betrouwbaar en gastvrij. Het Parkhuis streeft er nadrukkelijk naar de meest gewilde zorgaanbieder te zijn, een organisatie waar de zorgvraag van de bewoner centraal staat en beantwoord wordt, waar de bewoner zich thuis voelt, waar trots zegeviert en waar het fijn werken is.