Organogram

Onderstaand organogram is het resultaat van een co-creatie tussen het bestuur, managementteam, medewerkers, cliëntenraad en ondernemingsraad. Het laat zien dat alles wat we doen in het teken staat van de (goede samenwerking tussen) cliënt/familie en medewerker. Alleen op die manier kan het Parkhuis op hartverwarmende en bekwame wijze ondersteuning bieden aan cliënten en hun naasten.