Governancecode Zorg

U kunt op de afbeelding klikken

Het Parkhuis onderschrijft de principes van de Governancecode Zorg en zal zich ook gedragen conform deze code.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.
1. Goede zorg
2. Waarden en Normen
3. Invloed Belanghebbenden
4. Inrichting Governance
5. Goed Bestuur
6. Verantwoord Toezicht
7. Continue Ontwikkeling
Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

ActiZ (organisatie van zorgondernemers), GGZ Nederland, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).