Werken

In een tiental disciplines hebben wij deskundigen in huis voor onze geïntegreerde zorg en
behandeling op het gebied van dementie, Korsakov-syndroom, gedragsproblematiek, reactivering, geronto-psychiatrie en tijdelijke opnames. Naast ruim 300 woonplaatsen hebben we nog 24 plaatsen voor dagondersteuning.


Veelzijdigheid en dynamische ontwikkelingen maken het Parkhuis tot een bijzonder werkterrein,
waar gemotiveerde medewerkers brede mogelijkheden voor ontplooiing vinden.
En misschien wel het dankbaarste werk dat iemand met plezier dagelijks kan doen.