Het Parkhuis heeft de ANBI-status

Op grond van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiceert Het Parkhuis de volgende gegevens:

Naam van de instelling
Het Parkhuis

RSIN/fiscaal nummer  RSIN/Fiscaalnummer
25.51.524

Postadres
Haaswijkweg Oost 69a 
3319 GB DORDRECHT

Doelstelling
Clienten en hun naasten ondersteunen wij op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, korsakov en gerontopsychiatrische problemen.  

Strategie

Bestuur               
P.S. van Gennip

Raad van Toezicht
Drs. M. Vente MM
Mevrouw M. Moens
Mevrouw Prof. Dr. I. Bongers
A.J. Boor MSc EMITA
Drs. R.S. Oet

Beloningsbeleid
Honorering bestuurder en leden Raad van Toezicht geschiedt volgens de wet normering topinkomens.
Voor de werkelijke honorering van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar ons jaardocument.

 Actueel verslag uitgevoerde activiteiten en financiele verantwoording

Publicatieplicht ANBI 2021