Dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd


Als u nog thuis woont

De problematiek rondom dementie op jonge leeftijd is zeer complex. Dit komt allereerst doordat jonge mensen met dementie nog volop in het maatschappelijk leven staan; ze hebben vaak een baan en een gezin. Soms zijn er nog thuiswonende kinderen. Men vervult verschillende rollen zoals die van partner, werknemer en ouder. De impact van de dementie is hierdoor groot. De spanningen, zowel thuis, in het werk als in het bredere sociale leven, kunnen hoog oplopen en soms ingrijpende gevolgen hebben. Daarnaast is het stellen van de diagnose een lang en ingrijpend traject. Dit heeft een behoorlijke impact op de thuissituatie.

Begeleiding, ondersteuning en behandeling

Wat als u de diagnose dementie op jonge leeftijd heeft gekregen en u heeft behoefte aan begeleiding en behandeling? Dan kunt u bij het Parkhuis terecht voor de dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Daar ontmoet u leeftijdgenoten die net als u de diagnose dementie hebben gekregen. Het is belangrijk dat u de activiteiten en levensgewoonten die uw leven zin en kleur geven zoveel mogelijk kunt blijven doen. Bij de dagbehandeling kunt u aangeven welke activiteiten dit zijn. Met een maximale inzet proberen wij uw wensen waar te maken. Wij bieden dagondersteuning bij de dingen waar u goed in bent en waar u plezier aan beleeft. Wij bespreken dit samen met u en uw familie. Het goed invullen van de dagstructuur, thuis en op dagbehandeling, is een belangrijk aandachtspunt. Een trajectcoach begeleidt u individueel tijdens de dagbehandeling en voert ook gesprekken met uw familie over de balans in de structuur thuis en op de dagbehandeling.

Ook kunt u in individuele gesprekken of in groepsgesprekken met anderen bespreken wat u in het dagelijks leven merkt van uw ziekte. Met elkaar kan je bespreken hoe je daarmee om kunt gaan. Om vaardigheden zo lang mogelijk te behouden of om de beperkingen hanteerbaar te maken, is er groepsfysiotherapie en is er zo nodig individuele begeleiding door een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of diëtist. Een psycholoog biedt ondersteuning bij de omgang in uw thuissituatie en op de dagbehandeling van het Parkhuis.

Activiteiten dagbehandeling

Het activiteitenprogramma wordt samen met de bezoekers van de dagbehandeling vorm gegeven. Fysiek bezig zijn in de vorm van wandelen, fietsen, fitness, bewegen op muziek, staat bij veel bezoekers hoog op de wensenlijst en behoort in ieder geval tot het programma. Bij andere activiteiten kunt u denken aan muziek maken of luisteren, houtbewerking, schilderen, zingen, (moes)tuinieren, winkelen en koken voor de maaltijd. Ook toneelspel, koorzang of colleges over actuele onderwerpen kunnen we in overleg organiseren. Er worden regelmatig uitstapjes georganiseerd: van een rondje Biesbosch per boot, tot bezoek aan musea en concerten. Activiteiten kunnen in groepjes of individueel worden uitgevoerd. Naast onze medewerkers zijn er ook vrijwilligers beschikbaar.

Locatie Torenzicht

De inrichting op het dagbehandelcentrum Torenzicht is afgestemd op jonge mensen met dementie en nodigt uit tot activiteiten die bijdragen aan het behoud van fysieke fitheid en vaardigheden. Om de locatie heen ligt een beleeftuin met onder andere een moestuin. In de directe omgeving ligt een winkelcentrum en in de polder is op loopafstand een groot recreatiegebied waar gewandeld en gefietst kan worden.

 Mantelzorgers en familie

De gevolgen van de ziekte treffen niet alleen degene die de ziekte krijgt. Ook de mantelzorgers en familie worden geconfronteerd met vragen over de ziekte en hoe hier mee om te gaan. Om hen te ondersteunen bieden wij ondersteuningsprogramma’s aan die specifiek gericht zijn op de mantelzorgers van jonge mensen met dementie. Naast kennis biedt dit programma ook ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige dagstructuur thuis en op de dagbehandeling. Daarnaast zijn er lotgenotengroepen waar onderling ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Betrokkenheid van de mantelzorgers bij de dagbehandeling vinden wij belangrijk. Uw mening wordt op prijs gesteld en u bent altijd welkom.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de dagbehandeling en of u daarvoor in aanmerking komt, of wilt u een keer komen kijken? Neemt u dan contact op met Daniëlla de la Fuente, trajectcoach. Zij is bereikbaar via de receptie op telefoonnummer (078) 622 00 00.

Tips voor verwijzers en huisartsen

(Huis)artsen en ARBO-artsen worden in hun praktijk maar zelden geconfronteerd met cliënten met dementie op jonge leeftijd. Juist voor deze doelgroep is een vroege diagnose van groot belang. Op de website van Drechtzorg treft u tips aan voor verwijzers en huisartsen om tot een tijdige diagnose te komen: http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/folder-dementiezorg-jonge-mensen-met-dementie-waardenland.pdf

Als u als arts of verwijzers ondersteuning wenst in het diagnosetraject dan kunt u een GZ-psycholoog of Specialist Ouderengeneeskunde van Het Parkhuis consulteren. Zij kunnen samen met u kijken of er reden is om een cliënt te verwijzen naar een van de vier gespecialiseerde diagnosecentra voor mensen met dementie op jonge leeftijd.