Bij het Parkhuis is het mogelijk geplande logeerzorg voor meerdere dagen te regelen. Deze logeerzorg is gericht op inwoners van de gemeente Dordrecht met (beginnende) dementie/ geheugenproblemen of een vermoeden van dementie. Voor deze vorm van logeerzorg is geen WLZ-indicatie nodig.

Voor mantelzorgers is dit een aantrekkelijke optie om weer even op adem te komen en overbelasting te voorkomen. Met een gerust gevoel en goed voorbereid kan de mantelzorger de zorg voor een korte periode overdragen. De medewerkers van het Parkhuis hebben ruime en gespecialiseerde ervaring met ondersteuning aan mensen met geheugenproblemen of dementie. Daarbij kijken ze zoveel mogelijk naar de wensen en mogelijkheden van degene die komt overnachten.

Tijdens het logeren op de instroomafdeling kan de logee deze afdeling niet verlaten, ook niet voor dagopvang buiten de afdeling. Op de afdeling is naast zorg ook een activiteitenprogramma. Er is wel bezoek mogelijk.

Als u interesse heeft en wilt onderzoeken of deze logeerzorg iets voor u is, dan kunt u contact opnemen met uw casemanager. Als u geen casemanager heeft neemt u contact op MEE Mantelzorg via 078 206 32 02 en/of mantelzorg@meeplus.nl. Uw casemanager of MEE zal u nader informeren over de maatregelen die op dat moment gelden om de verspreiding van Corona te voorkomen.

Meer informatie vindt u op de website van MEE.

Logeren met WLZ-indicatie
Het Parkhuis biedt ook logeeropvang voor iemand met WLZ-indicatie. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina revalidatie/ logeren/ observatie/ overbrugging.