Parkstaete

Parkstaete is onze verpleegafdeling in het Gezondheidspark Dordrecht, in het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Er is plaats voor 30 cliënten. Parkstaete is er voor mensen met lichamelijke klachten en/of psychogeriatrische problemen. We bieden hen revalidatie, observatie en overbruggingszorg. Zij verblijven maximaal 6 maanden in Parkstaete. Daarna gaan ze weer naar huis of een woonvoorziening voor begeleid wonen of verzorging.

Er zijn 2 afdelingen. Op de 3e verdieping bevindt zich die voor patiënten met dementie, op de 4e voor patiënten met lichamelijke klachten. De sfeer per afdeling verschilt en speelt in op de verschillende uitgangspunten voor de zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke of juist psychogeriatrische problemen.

Expertise
Op de afdeling voor patiënten met dementie krijgt iedereen een eigen kamer, waar men bezoek kan ontvangen. Daarnaast is er een eet- en huiskamer, waar men gezamenlijk eet en tv kan kijken. Er is activiteitenbegeleiding van maandag tot donderdag.

Bij opname vindt er altijd een kennismakingsgesprek met een arts plaats, waarna een observatieperiode volgt. Tijdens deze periode heeft de patiënt en de familie een vast aanspreekpunt voor al hun vragen. Uiteraard kunnen zij ook altijd terecht bij de teamleider. Een verpleeghuisarts doet samen met een verpleegkundige 2 maal per week een uitgebreide ronde. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de klachten en volgt een diagnose. Deze bespreken de arts, fysiotherapeut en verpleegkundige met de patiënt en zijn familie. Hierna is duidelijk welke stappen nodig zijn.

Op de afdeling voor patiënten met lichamelijke klachten is er veel aandacht voor de persoonlijke wensen en behoeften van patiënten. Iedereen krijgt bij opname een persoonlijk behandelplan, om mensen op een verantwoorde manier zo snel als mogelijk weer naar huis of een woonvoorziening te laten gaan. Bij het opstellen van een behandelplan is er afstemming met de fysiotherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige. Ook is er veel aandacht voor wondverzorging door een speciale verpleegkundige.

De zorg en ondersteuning is gericht op het ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Alle activiteiten zijn gericht op het activeren en versterken van de eigen kracht van patiënten. Er is een apart programma voor fysiotherapie. Er vindt 3 maal per dag een functioneel multidisciplinair overleg plaats, waarbij de verschillende professionals snel en vakkundig bijzonderheden overdragen. Dit draagt bij aan het herstel van patiënten.

Klik hier voor activiteiten die plaats vinden in Parkstaete.

Faciliteiten
1-Persoonskamers met mogelijkheid voor bezoek op de eigen kamer
Gezamenlijke eetkamer
Gezamenlijke huiskamer met tv
Activiteitenbegeleiding
Restaurant van Gezondheidspark Dordrecht

Activiteiten

  • De activiteiten staan allemaal in het teken van de revalidatie van patiënten en het versterken van de eigen kracht. Er zijn van maandag tot donderdag activiteiten mogelijk.
  • Iedereen ziet er graag goed uit. Daarom komen ook de kapsters en pedicure van de beautysalon: ‘Parkpracht’ uit Het Parkhuis op afspraak naar Parkstaete.

Contact & Route
Parkstaete is gevestigd in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk.

Adres:
Albert Schweitzerplaats 3
3318 AS  DORDRECHT

Telefoon: 078-6541566
Fax: 078-6541568
E-mailadres: info@hetparkhuis.nl

Bezoekers van Parkstaete kunnen (betaald) parkeren in de parkeergarage of op het buitenparkeerterrein van het ziekenhuis. Deze parkeerplaatsen zijn eigendom van de gemeente Dordrecht. De gemeente bepaalt de hoogte van de parkeerkosten. Alle actuele informatie over het parkeren op het Gezondheidspark en de Sportboulevard vindt u op de website van de gemeente. 

Er is een auto beschikbaar om mensen die slecht ter been zijn te vervoeren van de parkeerplaats naar Parkstaete. Neem hiervoor even contact op met de professionals van de afdeling waar uw familielid is opgenomen.