Informatie voor verwijzers

Laatste nieuws
Bij het Parkhuis delen we graag onze kennis op het gebied van mensen met dementie (op jongere en oudere leeftijd), gerontopsychiatrie en Korsakov. Daarom sturen we 1 keer per maand deze nieuwsbrief naar onze relaties, waarin we ook de mooie dingen laten zien die binnen onze organisatie gebeuren. Wilt u ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het Parkhuis? Schrijf hier in voor de nieuwsbrief.

Overzicht actuele wachttijden voor onze locaties 

Locatie                                                                      Gemiddelde Wachttijd

Haaswijk, Jonge mensen met dementie               0 - 3 maanden
Haaswijk, psychogeriatrie                                       0 - 3 maanden
Dubbelsteyn, gerontopsychiatrie                          0 - 1 maanden
Middenhoeve, observatie/ revalidatie                  0 - 1 maand
Middenhoeve, psychogeriatrie                               0 - 3 maanden
het Parkhoff, psychogeriatrie                                 0 - 3 maanden
het Dijckhuis,Korsakov                                              0 – 3 maanden
Parkstaete, GRZ/ ELV                                                  0 - 1 maand

De wachtlijst casemanagement dementie is te vinden op de site van het Dementienetwerk: Registratie en wachtlijst - Ketenzorg Dementie Waardenland

ParkhuisThuis 
Kwetsbare ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Daardoor heeft u als verwijzer te maken met een toenemende complexiteit van zorg bij deze doelgroep. Wij beschikken over specialistische kennis en expertise over dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie. 

U kunt bij ons ParkhuisThuis team terecht voor:

  • screening en onderzoek
  • consulting
  • behandeling en begeleiding

Contact en Verwijsformulier
U kunt ons ParkhuisThuis Verwijsformulier downloaden en retour mailen naar medischsecretariaat@hetparkhuis.nl of faxen naar 078 622 00 05.

Ons ParkhuisThuis team is op werkdagen bereikbaar van 8.00-16.30 uur via ons Cliëntenservicebureau op 078 622 00 11 of via csb@parkhuisthuis.nl
Samen inventariseren we uw hulpvraag, waarna het Cliëntenservicebureau de juiste discipline(s) inschakelt. 

Heeft u een specifieke vraag voor onze specialist ouderengeneeskunde? 
Neemt u dan contact op met 
het medisch secretariaat via 078 622 00 56.

EerstelijnsVerblijf (ELV)-bed
Het Parkhuis heeft ELV bedden op locatie Parkstaete (bij het Albert Schweitzer ziekenhuis) en op de hoofdlocatie (Haaswijkweg Oost 69a. Meer informatie over onze ELV bedden leest u in deze factsheet.

Zorgaanbieders Het Parkhuis, Het Spectrum, de Swinhove Groep, Zorggroep Crabbehoff, De Merwelanden en Rivas Zorggroep hebben binnen het samenwerkingsverband Drechtzorg de handen ineen geslagen om voor de regio Drechtsteden de ELV-beschikbaarheid inzichtelijk te maken. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Drechtzorg. 

Indiceren eerstelijnsverblijf
Het formulier 'Afwegingsinstrument voor het indiceren' en het stroomschema 'Afwegingsinstrument kortdurend verblijf' zijn handige hulpmiddelen bij het indiceren.  Verder vindt u hier de meestgestelde vragen over ELV.