Over ons

Het Parkhuis is een veelzijdige zorgorganisatie waar kwaliteit van leven voorop staat. Het Parkhuis biedt langdurige zorg aan 325 intramurale en ruim 250 extramurale cliënten in de regio Dordrecht. Daarnaast ontwikkelt het Parkhuis zich tot het expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie in Dordrecht en omgeving. Het Parkhuis werkt structureel aan kwaliteit (heeft het Gouden Prezo certificaat), verbetert zich voortdurend en zoekt actief naar samenwerking met andere sectoren. De organisatie telt circa 650 medewerkers en ruim vrijwilligers en is financieel gezond. De jaaromzet 2014 bedraagt ca. € 28 miljoen.

Voor het  uitvoeren en realiseren  van de missie, de visie en de doelen:

  • heeft het Parkhuis  professionele medewerkers in dienst, die zo optimaal mogelijk acteren in de driehoek van cliëntbelang, medewerkers- en bedrijfsbelang;
  • is er een actieve groep van vrijwilligers die hun diensten aanbieden in de vorm van betrokkenheid, aandacht, inzet en tijd;
  • beschikt het Parkhuis over  medezeggenschapsorganen voor cliënten ( Cliëntenraad) en medewerkers (Ondernemingsraad) die proactief betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de organisatie;
  • is er een Raad van Toezicht die toegankelijk en zichtbaar wil zijn voor de organisatie en die een brugfunctie vervult tussen de samenleving en het Parkhuis.

De kernwaarden van de organisatie zijn hartverwarmend en bekwaam, respectvol, betrouwbaar en gastvrij gericht op het ondersteunen van cliënten en hun naasten in hun leven met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen.

Het Parkhuis heeft als droombeeld de meest gewilde zorgaanbieder te zijn, een organisatie waar de zorgvraag van de bewoner beantwoord wordt, waar de bewoner zich thuis voelt, waar trots zegeviert en waar het fijn werken is.