Expertiseteam speciaal voor kwetsbare ouderen thuis

Wij beschikken over specialistische kennis en expertise over dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov
en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. Deze jarenlange ervaring sluit goed aan
bij de toenemende zorgvraag in de thuissituatie, omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.
Het team ParkhuisThuis genaamd, ondersteunt cliënten, mantelzorgers en verwijzers.

Wat kan het ParkhuisThuis team voor u betekenen?
De kracht van het team ligt in de multidisciplinaire aanpak: de specialist ouderengeneeskunde,
logopedist, ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut, gz-psycholoog en de dagbestedingscoach staan
garant voor hartverwarmende en bekwame zorg in de thuissituatie.


Contact en meer informatie
U kunt het ParkhuisThuis team bereiken op werkdagen van 8.00-16.30 uur via ons Cliëntenservicebureau op 078-6220011 of via csb@parkhuisthuis.nl
Eerst inventariseren we samen met u de hulpvraag. Daarna schakelt ons Cliëntenservicebureau de juiste discipline(s) in.  Kijkt u voor meer informatie in onze folder. Wij  bieden behandeling aan op onze locatie Vijverplantsoen 75 in Dordrecht en met een verwijzing komen wij ook graag bij thuis.

Multidisciplinair team en faciliteiten