Hartverwarmend Thuisvoelen

Samen afspraken maken

Uw partner en/of mantelzorger(s) heeft de afgelopen tijd met overgave veel energie, tijd en aandacht besteed aan uw begeleiding en zorg. Toch komt er uiteindelijk een moment dat thuiswonen niet meer gaat en u in het Parkhuis gaat wonen. Dit roept natuurlijk emoties op. Wij zullen er alles aan doen, zodat  u (en uw naaste) zich, zo snel als mogelijk, bij ons thuisvoelt. Het dagelijks leven, zoals u thuis gewend was, staat hierbij voorop. Dat noemen wij in het Parkhuis hartverwarmend thuisvoelen. 

Huiselijke sfeer
Op alle locatie van het Parkhuis staat het wonen en leven van de cliënt centraal. Een huiselijke sfeer is daarom heel belangrijk. De huiskamers zijn mooi en comfortabel ingericht en afgestemd op iedere specifieke doelgroep. Ook de inrichting van uw slaapkamer is belangrijk. Daarom kijken we graag samen met u naar de mogelijkheden uw eigen meubilair en woonaccessoires mee te nemen.


Wat mag u verwachten van onze zorg?
U kunt rekenen op hartverwarmende en bekwame zorg. Respect voor uw zelfstandigheid staat daarbij voorop. Wij stellen u zoveel mogelijk in de gelegenheid zelf keuzes te maken. Met onze belevingsgerichte benaderingswijze brengen we samen met u, uw naaste en eventuele betrokken disciplines (bijvoorbeeld psychologie, fysio- en ergotherapie) uw zorgvraag in kaart, richten we ons op uw mogelijkheden en spelen we in op uw persoonlijke wensen. Deze afspraken leggen we vast in een Zorgleefplan (kijkt u voor meer informatie bij de letter 'Z'). Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd met u en uw eerste aanspreekpunt, uw Zorgcoördinator
 (kijkt u voor meer informatie bij de letter 'Z').

Hoe ziet een dag eruit?
In het Parkhuis proberen we voor iedere cliënt zoveel mogelijk structuur in de dag aan te brengen. Na het opstaan, aankleden en ontbijtritueel wordt de dag doorgesproken. U kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan met een activiteit. We houden hierbij rekening met uw mogelijkheden en uw persoonlijke interesses. Na de avondmaaltijd kunt u in de huiskamer gezamenlijk koffie/thee drinken, tv kijken, naar muziek luisteren of wellicht leest u liever op uw slaapkamer nog een boekje, net als thuis. U kunt naar bed gaan op het tijdstip waarop u dat wenst.

Betrokkenheid van uw naaste (en familie) is belangrijk
Mantelzorgers, vaak familie, hebben een belangrijke betekenis in uw leven. Wij hechten daarom veel waarde aan de betrokkenheid van en samenwerking met mantelzorgers. Het Parkhuis is ook hun (t)huis. Daarom staat de deur altijd open voor uw familie en uw bezoek, wij kennen geen bezoektijden.  Als u/uw familie het fijn vindt om nog een deel van de zorg op zich te nemen, dan kan dat, graag zelfs, wij beschouwen hen als partners in de zorg. Een goede samenwerking tussen hen en onze medewerkers draagt er aan bij dat u zich prettig voelt. Dat is immers ons gemeenschappelijke doel. In het Parkhuis noemen wij dit Samenspel.