Praktische zaken en tips

 

---A---

Adreswijziging
Bij verhuizing voor onbepaalde duur naar één van onze locaties bent u verplicht deze verhuizing door te geven aan de gemeente. Dit moet binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat het woonadres verandert.

Woonadres of briefadres 
Kiest u ervoor zich bij de gemeente in te schrijven op het adres van het Parkhuis? Dan schrijft u zich bij de gemeente in op dit adres als uw woonadres. U ontvangt dan ook alle post van de overheid op het adres van deze locatie. Het Parkhuis kan deze inschrijving desgewenst voor u verzorgen. Als u daar gebruik van wilt maken, geeft u dit aan op het formulier 'Aangifte van adreswijziging' dat in het welkomstboek zit.

Wilt u dat de post van de overheid bij iemand anders, bijvoorbeeld bij een familielid, wordt bezorgd? Dan kunt u er voor kiezen om ingeschreven te worden op een briefadres. Op dit adres laat de  overheid vervolgens alle post bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is er verantwoordelijk voor dat u alle overheidspost krijgt. Het Parkhuis kan het doorgeven van een briefadres niet voor u regelen, u dient dit zelf door te geven bij de gemeente van het briefadres. 

Voor overige post (bv van bank of verzekeringen) moet u zelf aan de betreffende instantie laten weten op welk adres dit bezorgd moet worden. Inschrijving kan maar op 1 adres! U kunt maar op 1 adres worden ingeschreven: het woonadres (locatie van het Parkhuis) óf een briefadres. Als iemand het verpleeghuis als woonadres doorgeeft, kan later alsnog een briefadres worden aangevraagd. Dan wordt het adres van die bewoner door de gemeente aangepast naar een briefadres. Als iemand meteen een briefadres aan wil vragen, dan kan dat ook. In het algemeen kunt u bij de betreffende gemeente een formulier aanvragen. De aanvrager van het briefadres (of diens vertegenwoordiger) moet dit samen met de hoofdbewoner van het briefadres invullen en retourneren aan de gemeente van het briefadres. 

Meer informatie vindt u via onderstaande links:

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over de adreswijziging? Neem dan contact op met onze Cliëntenadministratie via
078 622 00 00 of ca@hetparkhuis.nl

Algemene Ouderdomswet (AOW)– Pensioen
Als uw partner in het Parkhuis woont, kunt u  ervoor kiezen een  AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te vragen. Dit pensioen is hoger dan hetAOW-pensioen voor gehuwden, namelijk 70% van het netto minimumloon. De AOW voor gehuwden is 50% van het minimumloon. Het is echter belangrijk hier goed over na te denken, want deze keuze heeft een aantal nadelige gevolgen. Zo moet uw partner een hogere bijdrage gaan betalen voor de Wlz (via het CAK) en krijgt u misschien minder zorg- en huurtoeslag. Ook gaat u waarschijnlijk meer belasting betalen en gaat zijn/haar bedrijfspensioen misschien omlaag. Daarnaast heeft de keuze vaak emotionele gevolgen. Weliswaar gaat u niet echt van uw partner scheiden, maar zo voelt het toch wel een beetje. En heeft u eenmaal de keuze gemaakt, dan kan deze niet meer teruggedraaid worden zolang uw partner in het Parkhuis blijft. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Besluit u vervolgens om het AOW-pensioen voor gehuwden te houden, dan hoeft u niets te doen. Kiest u voor het alleenstaandenpensioen, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de SVB.

Als thuiswonen niet meer gaat
De verzorging van iemand met dementie wordt vaak zwaarder naarmate de ziekte erger wordt. Zeker als uw naaste na verloop van tijd 24 uur per dag zorg en aandacht nodig heeft. Verhuizing naar een verpleeghuis is dan meestal het beste alternatief, maar dat is wel een moeilijke beslissing. Hoe bereidt u zich voor als verhuizing van uw naaste in zicht komt? In deze brochures van Alzheimer Nederland wordt precies verteld hoe dit proces verloopt en wat u daarvoor moet regelen. Ook krijgt u tips waar u bij de keuze voor een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening op kunt letten. En wat u van het verpleeghuis kunt verwachten.

Alzheimer Café
In het Alzheimer Café kunnen mensen met (beginnende) dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over alles wat met dementie te maken heeft. Onder leiding van een deskundige gespreksleider en met behulp van (ervarings)deskundigen wordt met de gasten gesproken over allerlei aspecten van dementie.

Iedere derde maandag van de maand is het Alzheimer Café in het Parkhuis, Haaswijkweg Oost 69a in Dordrecht (Wijk 9, Dubbeldam). Van 19.00 tot 22.00 uur bent u van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. De toegang is gratis.
Voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd.
De regionale Alzheimer Afdeling verzorgt een stand met informatiemateriaal over dementie. Het muzikale intermezzo en een pauze bieden ruimte voor ontspanning, gezelligheid en onderling contact.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de receptie van het Parkhuis via 078 622 00 00. Heeft u specifieke vragen dan kunt u contact op nemen met Irma van Milt (078 618 02 89).

Aanmelden is niet nodig, wij vragen u wel op tijd aanwezig te zijn. De zaal gaat om 19.00 uur open. Er is dan ruim gelegenheid voor het stellen van vragen bij de stand met informatiemateriaal. De aanvang van het programma is om 19.30 uur.

Beschikt u niet over eigen vervoer, dan kunnen wij voor vervoer zorgen. U wordt thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u op de dag van het Alzheimer Café telefonisch contact opnemen met de receptie van het Parkhuis via 078 622 00 00. Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur.


Terug naar boven >>

---B---

Belevingsgerichte Zorg
Wat kan onze Consulent Belevingsgerichte Zorg voor u als mantelzorger betekenen? Het zorgen voor een partner, naaste of vriend(in) met dementie is een gebeurtenis waar u als mantelzorger plotseling voor komt te staan. Met mantelzorgers bedoelen wij hen, die in welke hoedanigheid dan ook zorgen voor iemand met dementie of daar nauw bij betrokken zijn. Ondanks de vaak jarenlange zorg voor uw naaste heeft u waarschijnlijk toch nog veel vragen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze consulent belevingsgerichte zorg Addy van der Starre via 06 14 88 19 58. Ook kunt u haar bereiken via
consulent.bgz@hetparkhuis.nl

Beweeg- en Wandelpad
Het Parkhuis beschikt naast een Beleeftuin ook over een Beweeg- en Wandelpad. De beweegelementen langs het pad zijn zeer laagdrempelig, zodat familie en vrijwilligers zelf op pad kunnen met de bewoners. Bewegen is goed voor mensen met dementie. Mensen die voldoende bewegen, hebben minder kans om dementie te krijgen. Uit onderzoek blijkt ook dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de dementie te  vertragen. Zo verbeter je het denkvermogen en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter.

Bewindvoering, Curatele, Vertegenwoordiging en Mentorschap
De meeste mensen zijn heel goed in staat zelf beslissingen te nemen over allerlei zaken. Als iemand niet meer in staat is de eigen belangen goed te behartigen of de gevolgen van zijn/haar besluiten goed te overzien, is het van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger optreden. Klik voor informatie in de folder Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele. Uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in de brochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Bezoek(tijden)
Of uw dierbare nu tijdelijk of permanent in het Parkhuis woont: het is ook uw (t)huis. Daarom staat de deur altijd open voor u, uw familie en andere bezoekers, wij kennen géén bezoektijden. En, zorgen doen we samen! Wilt u een rol spelen in de zorg voor uw naaste, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk, graag zelfs!

Op bezoek in coronatijd
Om uw naaste, u als bezoeker en onze medewerkers en vrijwilligers te beschermen gelden er in deze tijd aanvullende afspraken voor bezoek. 
U vindt deze afspraken onder de button Informatie bezoek op de homepage.

Terug naar boven >>

---C---

Carenzorgt
Het Parkhuis biedt cliënten via Carenzorgt toegang tot delen van het eigen zorgdossier in een beveiligde digitale omgeving. Carenzorgt is een service voor cliënten, het is niet verplicht om deel te nemen. Voor de toegang gelden deze gedragsregels. Wij raden u aan deze gedragsregels zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van Carenzorgt. Tevens treft u hier de handleiding voor het gebruik van Carenzorgt.
Heeft u nog geen toegang tot Carenzorgt en wilt u alsnog deelnemen? Dan kunt u bij  de cliëntenadministratie een activatiecode opvragen via ca@hetparkhuis.nl of 078-6220000.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten.
Ze overlegt en denkt mee over de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden zorg.
De cliëntenraad is ook aanspreekpunt voor cliënten, hun familie of contactpersonen.
Klik hier voor meer informatie.


Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wet zorg en dwang

   Zorgbelang, Nazma van Belle
   Telefoon: 06 57 20 85 28
   Email: nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl 
   Nazma is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. 
   Meer informatie over Zorgbelang en Nazma van Belle leest u hier. 
   
Klik op deze link voor een naar de animatiefilm over de rol en ondersteuning van de CVP Wzd.

Online jaarverslag vertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Curatele, Vertegenwoordiging, Mentorschap, en Bewindvoering
De meeste mensen zijn heel goed in staat zelf beslissingen te nemen over allerlei zaken. Als iemand niet meer in staat is de eigen belangen goed te behartigen of de gevolgen van zijn/haar besluiten goed te overzien, is het van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger optreden.
Klik voor informatie op de folder Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in de brochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Compliment/klacht
Wij willen graag dat u als cliënt/familie/vertegenwoordiger tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat dit niet helemaal naar wens gaat: Uw compliment/klacht

---D---

---E---

---F---

Financiën
Heeft u vragen over de financiën van een cliënt, neemt u dan contact op met de cliëntenadministratie via 078 622 00 00 of via ca@hetparkhuis.nl

Terug naar boven >>

---G---

Geestelijke Verzorging/Zingeving
Voor vragen over geestelijke verzorging, zingeving of levensvragen, kunt u contact opnemen met Astrid Volders via a.volders@hetparkhuis.nl of via 078 622 00 00.

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
Revalidatie voor kwetsbare ouderen, met als doel het weer naar huis toe kunnen na een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie. De indicatie is op basis van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Terug naar boven >>

---H---

Handige links
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft.  Hieronder staat een aantal handige links:

Huisarts
Na verhuizing naar één van de locaties wordt de zorg van huisarts overgedragen aan de specialist ouderengeneeskunde van het Parkhuis. 

Terug naar boven >>

---I---

Identiteitsbewijs
Als u  (waar u staat kan ook uw naaste worden gelezen)  in het Parkhuis verblijft, moet u een geldig legitimatiebewijs  kunnen overleggen. Het Parkhuis heeft deze verplichting ook aan de zorgverzekeraar en/of overige wettelijke instanties. Als uw naaste niet meer in staat is deze verantwoordelijkheid te dragen, ligt deze verplichting bij de contactpersoon. Een identiteitsbewijs is 5 jaar geldig. Het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs moet door de houder zelf bij de gemeente gedaan worden. Als u niet in staat bent om naar de gemeente te komen, dan kunt u een bezoek in het Parkhuis aanvragen. De gemeente komt dan naar het Parkhuis voor de aanvraag van het identiteitsbewijs. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze service. Voor meer informatie kunt u bellen met 14 078. Bij veel fotografen kunt u een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto in het Parkhuis te laten maken.

Indicatie
Wat is een indicatie?
Dit is een besluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) waarin de soort en de hoeveelheid zorg staat.

Wat staat er in een indicatiebesluit?

 • voor welke functies u bent geïndiceerd
 • op welke hoeveelheid/klasse u recht hebt (bijvoorbeeld 1 tot 2 uur per week)
 • hoe lang u recht hebt op de zorg (bijvoorbeeld 1 jaar). De begin- en einddatum van de indicatie.
 • de naam van de zorgaanbieder van voorkeur als deze is doorgegeven aan het CIZ

Wie maakt een indicatiebesluit?
Deze worden gemaakt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ werkt onafhankelijk van het Zorgkantoor.

Hoe vraagt u  een indicatie aan?
U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt hierover telefonisch of via de website contact zoeken met het CIZ. Ook kunt u de indicatie digitaal aanvragen via www.ciz.nl

Terug naar boven >>
 

---K---

Klacht
Wij willen graag dat u als cliënt/familie/vertegenwoordiger tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat dit niet helemaal naar wens gaat: Uw compliment/klacht

Klachten t.a.v verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn.
Ook heeft u het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Als een verzoek over uw gegevensverwerking niet door ons wordt opgevolgd en u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen. De klacht kan schriftelijk worden ingediend per email avg@hetparkhuis.nl of per brief gericht aan het cluster Ondersteunend Bedrijf o.v.v. AVG. U krijgt binnen een maand een antwoord op deze klacht.
Ook kunt u op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201 of schriftelijk: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat in het Parkhuis zorgvuldig wordt omgegaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand en dat zo nodig tot correctie van het eigen functioneren wordt overgegaan. In de regeling is geborgd dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden, die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen.

Terug naar boven >>

---L---

Levensboek
Een levensboek is een uitstekende manier om het unieke levensverhaal van een cliënt te leren kennen. Wij kunnen in samenspraak met de familie zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en de behoeften van de cliënt. Het verbetert de dagelijkse zorg, welzijn en veiligheidsgevoel. Het stimuleert de herinneringen van de cliënt, geeft openingen voor een gesprek en geeft de cliënt rust. Als de historie van de cliënt bekend is, kunnen verhalen aangehaald/herkend worden of kan er ingespeeld worden op situaties waardoor de cliënt zich vertrouwd voelt. Een levensboek is een fotoalbum, onderverdeeld in hoofdstukken. Ieder hoofdstuk omvat een bepaald thema, zoals partner, familie, kinderen, thuis, buren, werk, enzovoort. Naast foto’s, kan het album ook gevuld worden met allerlei informatie over de cliënt.

Wilt u meer weten over het levensboek, heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) of met de activiteitenbegeleider van de afdeling waar uw naaste woont.
Wilt u een levensboek aanschaffen, dan kunt u contact opnemen met de Consulent Belevingsgerichte Zorg, Addy van der Starre. U kunt haar bereiken via  telefoonnummer 06 14 88 19 58 of via e-mail consulent.bgz@hetparkhuis.nl.
U kunt het levensboek kopen voor € 20,-. 

Logeren
Als u voor iemand zorgt met dementie, is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen, zodat u niet overbelast raakt. Maar ook dat u tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden. Voor u als mantelzorger is het belangrijk om te weten dat u de zorg tijdelijk aan het Parkhuis kunt overdragen. Uw naaste is bij ons in goede handen, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Aan dit verblijf zit altijd een begin- en einddatum, dit is dus voor een van tevoren  bepaalde periode. We hebben keuze uit logeermogelijkheden waarvoor WLZ-indicatie nodig is. Bij locatie Parkstaete is logeerzorg mogelijk zonder WLZ-indicatie. Meer informatie vindt u op de webpagina 'logeren' of neem contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078 622 00 11 of via csb@parkhuisthuis.nl

Terug naar boven >>

---M---

Mentorschap, Bewindvoering, Curatele en Vertegenwoordiging,
De meeste mensen zijn heel goed in staat zelf beslissingen te nemen over allerlei zaken. Als iemand niet meer in staat is de eigen belangen goed te behartigen of de gevolgen van zijn/haar besluiten goed te overzien, is het van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger optreden.
Klik voor informatie op de folder Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in de brochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Mondzorg
Mondzorg heeft in het Parkhuis veel aandacht. Naast een slechte adem en dat het minder esthetisch oogt, zijn er vooral ook gevolgen die de gezondheid schaden en invloed kunnen hebben op het gedrag. Zo kan er pijn ontstaan. Door de pijn kan het gedrag veranderen en kan de cliënt minder gaan eten. Minder eten resulteert in afvallen en je vermoeider voelen. De cliënt kan inactiever worden en daardoor sneller decubitus wonden ontwikkelen. Tevens wordt de kans op een longontsteking, aderverkalking en/of hart- en vaatziekten vergroot. Dit kan gebeuren doordat bacteriën in de bloedbaan terecht komen.
Kijkt u voor meer informatie op www.mondzorgplus.nl

Terug naar boven >>

---N---

 

---O---

Observatie
Op de observatieafdeling verblijven cliënten op tijdelijke basis. Hier kunnen we met een multidisciplinair team (bijvoorbeeld samen met de fysio- en ergotherapeut) kijken naar het gedrag en eventueel onderzoeken, met behulp van testen, of iemand dementie heeft.

Openingstijden
Iedereen vindt het fijn om dichtbij huis in een gezellige omgeving anderen te ontmoeten en een hapje en drankje te nuttigen. Brasserie De Brink, Haaswijkweg Oost 69a in Dordrecht, is dé ontmoetingsplek in Dubbeldam en beschikt over een restaurant, een bar en een winkeltje (’t Brinkeltje). Uiteraard zijn cliënten, bewoners en hun families onze hoofdgasten!

Winkel 't Brinkeltje

Bar (Brasserie)
maandag-vrijdag 14.15-16.30 uur
zaterdag en zondag 10.00-11.15 uur en van 14.00-17.00 uur

Receptie
maandag-vrijdag 7.30-20.00 uur
zaterdag-zondag 9.30-19.00 uur

Restaurant de Brasserie
maandag-zondag van 11.30-13.30 uur
donderdagavond van 17.00-19.00 uur.
Kijkt u voor het donderdagavondmenu op de homepage van onze website.

Winkel ’t Brinkeltje
't Brinkeltje is vanwege de nieuwbouw tijdelijk gesloten.

Terug naar boven >>

---P---

Pensioen Algemene Ouderdomswet (AOW)
Als uw partner in het Parkhuis woont, kunt u  ervoor kiezen een AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te vragen. Dit pensioen is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden. Het is echter belangrijk hier goed over na te denken, want deze keuze heeft een aantal nadelige gevolgen. Zo moet uw partner een hogere bijdrage gaan betalen voor de Wlz (via het CAK) en krijgt u misschien minder zorg- en huurtoeslag. Ook gaat u waarschijnlijk meer belasting betalen en gaat zijn/haar bedrijfspensioen misschien omlaag. Daarnaast heeft de keuze vaak emotionele gevolgen. Weliswaar gaat u niet echt van uw partner scheiden, maar zo voelt het toch wel een beetje. En heeft u eenmaal de keuze gemaakt, dan kan deze niet meer teruggedraaid worden zolang uw partner in het Parkhuis blijft. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Besluit u vervolgens om het AOW-pensioen voor gehuwden te houden, dan hoeft u niets te doen. Kiest u voor het alleenstaandenpensioen, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de SVB.

Pers
Persvragen
Voor persvragen, beeldmateriaal of het houden van een interview, kunt u contact opnemen met Yone van Beek, communicatie adviseur, via
06 14 84 08 94 of via y.vanbeek@hetparkhuis.nl
Onder 'Nieuws' vindt u de persberichten die het Parkhuis heeft verzonden.

Beeld- en/of geluidopnames
De privacy van cliënten en bezoekers staat bij het Parkhuis hoog in het vaandel. Daarom zijn er enkele voorwaarden verbonden aan het maken van beeld- en/of geluidsopnames op en rond onze locaties. Opnames zijn alleen toegestaan in overleg met het Parkhuis. Wilt u opnames maken, neemt u dan contact op met Yone van Beek, communicatieadviseur via 06 14 84 08 94 of via y.van beek@hetparkhuis.nl

Persoonlijke verzorgingsproducten
Persoonlijke verzorgingsproducten, zoals shampoo, doucheschuim/zeep, tandpasta en deodorant kan zelf worden aangeschaft.
Indien dit niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van het arrangement 'Persoonlijke verzorgingsproducten'. Dit arrangement kost € 12,10 per maand. Shampoo, doucheschuim/zeep en tandpasta worden dan verzorgd door het Parkhuis. Verzorgingsproducten die direct met de zorg te maken hebben, zoals handdoeken, washandjes en toiletpapier worden door het Parkhuis verstrekt en betaald.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Bij verhuizing dient men zelf het persoonsgebonden budget op te zeggen.

Ziekte van Pick (Frontotemporale Dementie)
Kijkt u voor meer informatie op de website van Alzheimer Nederland

Post
Zie 'adreswijziging' 

Privacyverklaring ten behoeve van cliënten
De privacyverklaring ten behoeven van cliënten vindt u hier

Privacybeleid
Het privacybeleid van het Parkhuis vindt u hier

Terug naar boven >>

---Q---

---R---

Receptie
De receptie van het Parkhuis is geopend op:
maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 20.00 uur
zaterdag en zondag van 9.30 tot 19.00 uur

Revalidatie
Parkstaete is gevestigd  in het Albert Schweitzer ziekenhuis (Gezondheidspark Dordrecht). Er is plaats voor 32 patiënten. Parkstaete is voor mensen met lichamelijke klachten en/of psychogeriatrische problemen (geriatrische revalidatie). We bieden hen revalidatie, observatie en overbruggingszorg. Zij verblijven maximaal 6 weken in Parkstaete. Daarna gaan ze weer naar huis of naar een andere woonvoorziening.

Rondleiding
Wilt u een rondleiding op een van onze locaties? Dat kan uiteraard vrijblijvend. Neemt u hiervoor contact op met het Cliëntenservicebureau via telefoonnummer 078 622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl.

Terug naar boven >>

---T---

Tarieven
Voor onze aanvullende dienstverleningen, zoals
het wassen en repareren van kleding, Beautysalon Parkpracht (de kapper/pedicure) en geestelijke verzorging bij uitvaart vindt u hier de tarieven.

Tevredenheid
Wij willen graag dat u als cliënt/familie/vertegenwoordiger tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat dit niet helemaal naar wens gaat. Kijkt u hier voor meer informatie.

Terug naar boven >>

 

---U---

Uiterlijke verzorging
Iedereen ziet er graag goed uit. Daarom heeft het Parkhuis een eigen
beautysalon: ‘Parkpracht’.  Een enthousiast team van kapsters, pedicures en een schoonheidsspecialiste staat, op hartverwarmende en bekwame wijze, dagelijks voor u en uw familie klaar.
Zij heten u graag van harte welkom!

Terug naar boven >>

---V---

Vacatures
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Klik dan hier.
Onze overige vacatures vindt u hier.

Veiligheid en Bedrijfshulpverlening
Het Parkhuis zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de cliënten, medewerkers en vrijwilligers en iedereen die ons bezoekt. De veiligheid en gezondheid van deze mensen is onze hoogste prioriteit.
Ons veiligheidsbeleid is er op gericht een veilige woon-/werkplek te creëren voor iedereen. Wij verwachten dat iedere medewerker, vrijwilliger en bezoeker de verantwoordelijkheid neemt en zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.
Diverse maatregelen zijn getroffen om incidenten en calamiteiten te voorkomen en eventuele gevolgen van calamiteiten beheersbaar te houden. Technische en bouwkundige brandveiligheid staat hoog in het vaandel.

Een ander onderdeel van het zorgdragen van een veilige omgeving is het operationeel hebben van de 
BedrijfsHulpVerlening (BHV) organisatie. Deze BHV-organisatie is opgebouwd uit meerdere personen die adequaat opgeleid en getraind zijn en de beschikking hebben over middelen om hun taken te kunnen uitvoeren tijdens een calamiteit. Alle medewerkers worden/zijn getraind tot ontruimer.

Verhuizing
Op de dag van de verhuizing kunt u zich melden bij de receptioniste die van uw komst op de hoogte is (waar u staat kunt u ook 'uw naaste' lezen). Zij belt naar de afdeling waar u gaat wonen en vraagt u op te halen. Op de afdeling aangekomen maakt u kennis met uw EVV'er, de andere medewerkers die op de afdeling werken en de bewoners die er wonen.

Wat neemt u mee op de dag van de verhuizing?

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • De Zorgleveringsovereenkomst, indien u deze heeft ontvangen en ondertekend
 • Kleding (Persoonsgebonden wasgoed)
 • Eventueel bril + gehoorapparaat. Wij raden u aan uw naam voor de verhuizing hierin te laten graveren (dit kan bij de opticien)
 • Voor dames een ladyshave
 • Voor heren een oplaadbaar scheerapparaat
 • Uw Medicijnen
 • Eventueel afsprakenkaart voor een specialist

Verhuisbericht
Over het wel of niet doorgeven van een adreswijziging aan bijvoorbeeld uw gemeente of over het wel of niet laten doorsturen van post is geen eenduidig antwoord te geven (waar u staat kunt u ook 'uw naaste' lezen). Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw zorg- en/of huurtoeslag. Wij adviseren u hierover eerst contact op te nemen met de cliëntadministratie via 078 622 00 00 of ca@hetparkhuis.nl

Vertegenwoordiging, Mentorschap, Bewindvoering en Curatele
De meeste mensen zijn heel goed in staat zelf beslissingen te nemen over allerlei zaken. Als iemand niet meer in staat is de eigen belangen goed te behartigen of de gevolgen van zijn/haar besluiten goed te overzien, is het van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger optreden.
Klik voor informatie op de folder Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in de brochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Verzekeringen
Eigen aansprakelijkheidsverzekering
Voor schade aan of het zoekraken van privé-eigendommen zoals bril, kleding, gehoorapparaat of gebitsprothese, is het Parkhuis niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid. Wij gaan bij deze regeling uit van de voorwaarden zoals gesteld door onze verzekeringsmaatschappij. Een afschrift van de verzekeringsvoorwaarden kan op verzoek worden verstrekt. Wel adviseren wij voor een gehoorapparaat een verzekering af te sluiten bij de leverancier.

Inboedel verzekering
Het Parkhuis heeft voor de op de eigen kamer aanwezige huishoudelijke inboedel een verzekering afgesloten. Niet tot inboedel wordt gerekend: geld, geldswaardig papier, zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden en motorrijtuigen. U kunt de particuliere verzekering, indien de polisvoorwaarden dit toelaten, opzeggen (waar u staat kunt u ook 'uw naaste' lezen). De kosten worden niet aan u doorberekend.

Wettelijke aansprakelijkheid
Het Parkhuis heeft voor cliënten een WA-verzekering afgesloten. Dit houdt in dat mogelijke schade, die hij/zij aanbrengt aan anderen, gedekt is. Deze dekking is ook van kracht als hij/zij (als cliënt van het Parkhuis) elders verblijft, mits dit met toestemming of onder begeleiding van het Parkhuis gebeurt. De polis kent een aantal bepalingen, die op elke publieke aansprakelijkheidsverzekering van toepassing zijn. U kunt de particuliere aansprakelijkheidsverzekering, indien de polisvoorwaarden dit toelaten, opzeggen (waar u staat kunt u ook 'uw naaste' lezen). De kosten worden niet aan u doorberekend.

Ziektekostenverzekering
De behandeling, verpleging en verzorging en basis dagbesteding in het Parkhuis zijn geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen AWBZ). Dit is niet van toepassing voor geriatrische revalidatie. Onder de Wlz vallen echter niet alle ziektekosten, zoals ziekenhuisopname en bezoek aan de medisch specialist. Het is daarom noodzakelijk dat u de eigen ziektekostenverzekering laat doorlopen (waar u staat kunt u ook 'uw naaste' lezen).

Verzorgend Wassen
Verzorgend wassen wordt ook wel wassen-zonder-water genoemd. Verzorgend wassen werkt met speciale met vloeistof geïmpregneerde washandjes of -doekjes. Met deze al dan niet voorverwarmde wegwerpdoekjes of -washandjes wordt de cliënt gewassen zonder dat daar een waskom, water en zeep of handdoeken bij nodig zijn. De vloeistof zorgt voor een pH-neutrale reiniging.

Voordelen voor de cliënt
Het wassen is minder belastend, geeft minder stress en de cliënt hoeft minder gedraaid te worden (bijvoorbeeld als de cliënt erg moe is en/of pijn heeft). Een gevoelige huid  hoeft  na het wassen vaak niet meer ingesmeerd te worden met olie of zalf.  Sommige cliënten voelen zich beter na verzorgend wassen. Het vergroot de zelfredzaamheid (de cliënt kan makkelijker onderdelen van het wassen zelf doen). En de cliënt houdt meer energie over voor andere activiteiten.

Terug naar boven >>

---W---

Wachtlijst

De gemiddelde wachttijd voor een woonplek bij het Parkhuis verschilt per locatie. Hieronder staan de indicatieve wachttijden per locatie/afdeling. Het zijn gemiddelde wachttijden. De werkelijke wachttijd kan dus langer, maar ook korter zijn. Indien gewenst en indien mogelijk kan het Parkhuis overbruggingszorg of een overbruggingsplek regelen. Ook kan een cliënt op meerdere wachtlijsten tegelijk staan.
 

Locatie                                                                      Gemiddelde Wachttijd

Haaswijk, Jonge mensen met dementie               0 - 3 maanden
Haaswijk, psychogeriatrie                                       0 - 3 maanden
Dubbelsteyn, gerontopsychiatrie                          0 - 1 maanden
Middenhoeve, observatie/ revalidatie                  0 - 1 maand
Middenhoeve, psychogeriatrie                               0 - 3 maanden
het Parkhoff, psychogeriatrie                                 0 - 3 maanden
het Dijckhuis,Korsakov                                             0 – 3 maanden
Parkstaete, GRZ/ ELV                                                0 - 1 maand

De wachtlijst casemanagement dementie is te vinden op de site van het Dementienetwerk: Registratie en wachtlijst - Ketenzorg Dementie Waardenland

Contact
Wilt u een vrijblijvende rondleiding of heeft u vragen over onze zorg? Dan kunt u contact opnemen met Cliëntenservicebureau. Zij staan u graag te woord. Zij zijn bereikbaar via 078 622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl

Waskosten
Het Parkhuis heeft het wassen van de kleding uitbesteed aan een externe wasserij die meerdere malen per week de was komt ophalen en terugbrengen waardoor de kleding snel weer terug is bij de cliënt. Alle kleding wordt gemerkt middels een barcode zodat deze herleidbaar is naar de cliënt. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. De werkelijke waskosten en eventuele herstelkosten van kleding door de linnenkamer van het Parkhuis worden via een gespecificeerde nota in rekening gebracht en middels automatische incasso verrekend. Klik hier voor informatie over het persoonsgebonden wasgoed. Klik hier voor informatie over kleding adviezen en wasvoorschriften.

Waskosten voor bijzondere kleding, bijvoorbeeld voor een hansop. Daarvoor geldt in zijn algemeenheid het volgende;
- Indien de sluiting aan de achterzijde zit, wordt de hansop ingezet als een vrijheid beperkende maatregel (VBM). De arts moet daartoe geconsulteerd zijn en akkoord gaan. In deze situatie wordt de hansop verstrekt door het Parkhuis. Ook de waskosten zijn dan voor het Parkhuis.
-  Indien het geen VBM is en het dus een hansop is met een sluiting aan de voorkant, is het een gewoon kledingstuk dat door familie aangeschaft wordt en tot de waskosten van familie behoort.

Werkplaats In Bedrijf
Werkplaats In Bedrijf is een arbeidsproject van het Parkhuis. U kunt als bedrijf of particulier bij ons terecht voor onder andere:

 • inpakwerk
 • montagewerk
 • stickeren
 • labelen
 • sorteren
 • het verzorgen van mailings
 • kopiëerwerk
 • reprowerk

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder deskundige begeleiding, zodat uw opdracht snel en netjes wordt afgewerkt. Wij werken zonder winstoogmerk. Een zinvolle dagbesteding heeft onze prioriteit. De medewerkers van Werkplaats In Bedrijf zijn voornamelijk bewoners van het Dijckhuis. Daarnaast werken er ook vrijwilligers in de Werkplaats. Voor meer informatie over onze werkzaamheden, het aanvragen van een offerte of de mogelijkheden voor dagbesteding kunt u contact opnemen met Sandra van der Lijke-Flach via 078 707 00 56 of via s.flach@hetparkhuis.nl

Wet landurige zorg (Wlz)
De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Wilt u weten welke zorg u vanuit de Wlz kunt krijgen? Of heeft u een vraag over de vorm van de geleverde zorg (zorg thuis of in een instelling)? Kijkt u dan op de website van de Zorgwijzer.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De WMO is er voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Wet zorg en dwang (Wzd)
In januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van start gegaan.
In de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn strenge regels beschreven voor de toepassing van onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (dementie), die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen.
De Wzd regelt de voorwaarden en rechten van deze cliënten bij onvrijwillige zorg. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm wonen.  Meer over de Wet zorg en dwang

Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wet zorg en dwang (Wzd)

   Zorgbelang, Nazma van Belle
   Telefoon: 06 57 20 85 28
   Email: nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl 
   Nazma is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.
   Meer informatie over Zorgbelang en Nazma van Belle leest u hier.
   Klik op deze link voor een naar de animatiefilm over de rol en ondersteuning van de CVP Wzd.

 

Openingstijden
maandag-vrijdag 14.15-16.30 uur
zaterdag en zondag 10.00-11.15 uur en van 14.00-17.00 uur

Terug naar boven >>

---X---

---Y---

---Z---

Ziekenhuis
Indien u voor een afspraak naar een specialist in het ziekenhuis moet, zorgt u zelf voor vervoer en begeleiding.

Ziekte van Pick (frontotemporale dementie)
Kijkt u voor meer informatie op de website van Alzheimer Nederland.

Zingeving/Geestelijke Verzorging
Voor vragen over geestelijke verzorging, zingeving of levensvragen, kunt u contact opnemen met Astrid Volders via a.volders@hetparkhuis.nl of via 078 622 00 00. Meer informatie over wat de zingevingsconsulent voor u kan betekenen, leest u in de folder.

Zivver veilig mailen

het Parkhuis gebruikt ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Door het gebruik van ZIVVER garanderen wij gevoelige informatie met de modernste beveiliging te versturen, en dat niemand anders dan de ontvanger de inhoud van de e-mail kan lezen. Lees hier meer informatie.

Zorgcoördinator
Een Zorgcoördinator draagt verantwoordelijkheid voor de totale zorg rondom een cliënt: hij/zij coördineert de zorg en zorgt voor continuïteit daarin. Dat betekent dat hij/zij afstemt met alle betrokkenen: de cliënt zelf, de eerste contactpersoon, de andere disciplines en eventueel zelfs met professionals van andere instellingen. Een Zorgcoördinator schrijft het Zorgleefplan:

Zorg- en dienstleveringsovereenkomst (ZLO)
Hieronder kunt u de informatie downloaden over onze algemene voorwaarden die horen bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZLO) die u met ons sluit als wij zorg verlenen. U ontvangt deze informatie ook op schrift als wij samen met u de overeenkomst tekenen.

Algemene Module (algemene voorwaarden) Parkhuis

Publieksfolder behorend bij de algemene voorwaarden

Bijzondere Module Wlz Zorg met Verblijf Parkhuis

Bijzondere Module Eerste Lijns Verblijf (ELV) Parkhuis

Bijzondere Module Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Parkhuis

Zorgleefplan
Het is belangrijk dat de zorg, diensten en behandeling op elkaar afgestemd worden. Samen met u (en/of uw naaste) en uw Zorgcoördinator wordt het Zorgleefplan opgesteld. Hierin staan de afspraken die met u zijn gemaakt naar aanleiding van de indicatie, het zorgzwaartepakket en de zorgvraag. In het Zorgleefplan staat welke zorg u krijgt. Die zorg moet passen bij uw eigen situatie en behoeften.

Zelf beslissen over de zorg
Het Zorgleefplan is bedoeld u zo veel mogelijk regie te geven over de zorg. Dat kan gaan over grote, maar ook over kleine dingen. 

Hulp bij het maken van de afspraken
Een Zorgcoördinator schrijft het Zorgleefplan. Die persoon bespreekt met u wat u belangrijk vindt in het dagelijks leven.  In het Zorgleefplan staat bijvoorbeeld:

 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wil
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

Het Zorgleefplan wordt twee keer per jaar in de zorgleefplanbespreking met u besproken. Samen kijken we of de afspraken nog aansluiten bij uw wensen en wat u vindt van de manier waarop de zorg wordt verleend.

Zorgleefplanbespreking
In het Parkhuis staat voor iedere cliënt een multidisciplinair team ter beschikking. Het Zorgleefplan van iedere cliënt wordt 2x per jaar besproken in de zorgleefplanbespreking. De cliënt en/of eerste contactpersoon, de arts, de psycholoog, de activiteitenbegeleider  en de Zorgcoördinator zijn hierbij aanwezig. De samenstelling van de zorgleefplanbespreking verschilt per cliënt en hangt af van het zorgleefplan. U kunt hierbij onder andere denken aan de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.
De regie over het zorgproces vindt plaats op twee niveaus:

 • De specialist ouderengeneeskunde heeft de inhoudelijke regie, hij/zij is verantwoordelijk voor de inhoud van het zorgleefplan.
 • De Zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de continuïteit van de uitvoering van het Zorgleefplan. De Zorgcoördinator bereidt de zorgleefplanbespreking samen met de cliënt en/of eerste contactpersoon voor.
  De 
  Zorgcoördinator neemt deel aan de zorgleefplanbespreking en past zo nodig het Zorgleefplan aan.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zvw, is een wet die in Nederland sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt. De Zvw maakt deel uit van het zorgverzekeringsstelsel. De wet stelt een ziektekostenverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is volgens de Wet langdurige zorg.

Terug naar boven >>