Kennis- en Expertisecentrum

Professionals (naast onze eigen professionals) die actief zijn in de ondersteuning en hulpverlening aan cliënten in de thuissituatie, kunnen rekenen op onze kennis en ervaring op het gebied van dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie. Dit geldt uiteraard

ook voor mantelzorgers van de cliënten. Het Kennis- en Expertisecentrum van het Parkhuis is volop in ontwikkeling en bestaat uit drie onderdelen:

  • ParkhuisThuis voor professionals: 0de en 1ste lijns medewerkers kunnen een beroep doen op de kennis, kunde en ervaring van het Parkhuis, zodat zij daarna zelfstandig weer verder kunnen met de cliënt.
  • ParkhuisThuis voor thuiswonende cliënten: disciplines zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, dagbestedingscoach, logopedie en psychologie worden ingezet op verwijzing van de 1ste lijn voor specifieke ambulante zorgvragen, waarbij onze kennis en ervaring gewenst/noodzakelijk is, gelet op de zorgvraag/het ziektebeeld van de cliënt.
  • ParkhuisThuis Kennisbank: dit wordt een centrale plek voor mantelzorgers, professionals, studenten etc. waar onze ervaring, kennis en kunde beschikbaar wordt gesteld via diverse kanalen (digitaal, telefonisch, face-to-face etc.). In 2016 worden hiervoor de eerste stappen gezet.

Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Staatssecretaris Martin van Rijn heeft in 2015 een breed plan opgesteld in samenspraak met ‘het veld’ om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. In het plan zijn veel concrete actiepunten opgenomen voor de periode 2015-2017 met als doel een goede/hogere kwaliteit van verpleeghuiszorg in 2025. Het plan 'Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen.' kunt u hier downloaden. Het Parkhuis doet met Hartverwarmend Thuisvoelen mee aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen (onderdeel van Waardigheid en Trots).

Publicaties Hartverwarmend Thuisvoelen

GRATIS E-book

Infographic


Ons verhaal over hoe klantervaringen hebben geleid tot verandering en verbetering kunt u hier lezen in ons GRATIS E-book!
In deze Infographic kunt u onze klantreis en resultaten zien.


 

 

Bron: Skipr 10 augustus 2016:
Hartverwarmend Thuisvoelen:
Via de inhoud terug naar de bedoeling
Het Parkhuis heeft de stap gezet om de primaire klantprocessen te verbeteren in alle vier de fasen waarin cliënten met onze organisatie  te maken kunnen krijgen: thuis, op het moment van verhuizing, tijdens de fase van wonen en leven en gedurende de palliatieve fase.

Spiegelgesprekken
Voor alle vier deze fasen organiseert het Parkhuis spiegelgesprekken. Dit zijn groepsgesprekken met meerdere familieleden die worden geleid door iemand van Zorgbelang en waarbij de medewerkers uitsluitend als toehoorders aanwezig zijn. Soms confronterend voor hen, want het gaat over hun handelen en nalaten. Maar ook een kans om te leren: de medewerkers destilleren verbeterpunten uit deze spiegelgesprekken, als basis voor een verbeteropdracht. Intern zoeken ze collega’s die bereid zijn mee te werken om aan deze verbeteropdracht concreet handen en voeten te geven. Drie maanden later is er een vervolgbijeenkomst met familieleden, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het management team om het uitgewerkte verbetervoorstel te presenteren en te toetsen aan de vraag of dit ook dit ook volgens de cliënten de echte verbeteringen zijn.

Reorganisaties binnen zorginstellingen zijn moeizame processen, die bovendien kunnen leiden tot, overigens begrijpelijke, weerstand bij medewerkers. Maar de gekozen aanpak onderving dit probleem. De discussie over hoe het Parkhuis zijn organisatie het best kon herinrichten om tot optimale meerwaarde voor de cliënt te komen, maakte op een heel vanzelfsprekende manier duidelijk waarom die reorganisatie nodig was en welke vorm die moest krijgen. Discussie over de inhoud van het proces was daarmee een gepasseerd station, want voor iedereen in de organisatie is duidelijk dat die inhoud wordt bepaald door de wens van de cliënt, en dat het reorganisatieproces zich dus in de juiste richting beweegt.

Wat hierbij in het voordeel van de organisatie werkt, is dat het Parkhuis een middelgrote organisatie is met korte lijnen. De medewerkers kennen elkaar, zodat het snel lukt om plannen te concretiseren en te vertalen naar actie. Die actie speelt zich nu over de volle breedte binnen het Parkhuis af. Een boeiend proces, waarin alleen de cliënt bepaalt of de organisatie wel of niet op koers blijft.

Onderstaande Infographic laat in één oogopslag de methodiek en de klantreis zien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via hartverwarmendthuisvoelen@hetparkhuis.nl of via 078- 622 00 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Daarnaast is het Parkhuis aangesloten bij een aantal landelijke kenniscentra:

 

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren, is in 2003 het initiatief genomen organisaties die zorg bieden aan deze bijzondere doelgroep bijeen te brengen en te laten samenwerken. Het Parkhuis is één van de twintig zorgvoorzieningen die zich heeft aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit heeft inmiddels geleid tot het opstellen van speciale zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Tevens zijn goede resultaten behaald op het terrein van bekostiging van de zorg.

Korsakov Kenniscentrum
Het Parkhuis is één van de initiatiefnemers van het Korsakov Kenniscentrum. Dit is een samenwerkingsverband van instellingen, die zich inzetten voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van zorg bij behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.

 

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) 

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) is onderdeel van het Programma ouderen van het Trimbos Instituut in Utrecht. Het NKOP vormt in samenwerking met de aangesloten Ggz en
VVT-instellingen een dynamisch netwerk dat gericht is op het verbeteren van de zorg van ouderen met psychiatrische problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van scholingsaanbod. Dit alles in samenwerking en met inzet vanuit alle aangesloten leden.
Tevens wordt met alle leden een jaarlijkse ronde tafel bijeenkomst belegd. De instellingen bepalen gezamenlijk mede de jaaragenda van het NKOP en ook de kennisagenda van de ouderenpsychiatrie