Dagbestedingscoach

Voor mensen met dementie is het belangrijk een fijne en zinvolle dagbesteding te hebben. Hierdoor kunnen zij langer op een veilige en prettige manier thuis blijven wonen. Daarom biedt het Parkhuis dagbesteding bij u thuis. De dagbestedingscoach komt bij u thuis en bekijkt samen met u en de mensen in uw naaste omgeving hoe de dag verloopt, wat u zoal heeft gedaan in het leven en hoe de woon- en leefsituatie nu is. Elkaar leren kennen, wederzijds vertrouwen opbouwen, gezelligheid en een luisterend oor staan bij de bezoeken centraal.

Wat kunt u verwachten?
Samen met de dagbestedingscoach bekijkt u hoe u meer afwisseling aan de dagen kunt geven. De dagbestedingscoach maakt een programma, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. Wellicht kunt u aan een vroegere hobby op een andere manier invulling geven of kunt u nieuwe activiteiten ondernemen. Zoals creatieve activiteiten en activiteiten op het gebied van muziek, natuur, bewegen of winkelen. De dagbestedingscoach helpt u het  programma in de praktijk te brengen en betrekt daarbij ook uw naaste familie.
Zij zet in overleg met u eventueel een vrijwilliger in. Door deze mogelijkheid heeft uw mantelzorger even tijd voor zichzelf. Kortom: uw dagbestedingscoach biedt u dat steuntje in de rug waardoor u mogelijkheden ziet de dag anders in te delen en bijvoorbeeld uw hobby’s weer op te pakken. De dagbestedingscoach komt vaak op een vast moment, enkele uren in de week, voor een bepaalde periode.

Advies
De dagbestedingscoach werkt nauw samen met de dementieconsulent. Samen bieden zij advies aan u en uw familie als er extra ondersteuning of zorg nodig is.

Indicatie
Voor dagbesteding thuis heeft u wel een indicatie ‘Begeleiding Individueel’ nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uw dementieconsulent kan deze voor u aanvragen. Heeft u nog geen duidelijke diagnose? Aan de hand van de indicatie bekijken wij samen met u de mogelijkheden.

Het kan gebeuren dat u niet in staat bent uw afspraak na te komen. Als u bent  verhinderd voor een afspraak, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Wij kunnen dan in uw plaats een andere cliënt helpen, waardoor wij de wachtlijst zo kort mogelijk kunnen houden. Indien u niet tijdig afzegt, brengen wij het wegblijftarief à € 25,- in rekening. Dit wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

Heeft u vragen?
Neemt u contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078 622 00 11 of via csb@parkhuisthuis.nl