Psychologie

Onze psychologen bieden individuele behandeling voor volwassenen en ouderen met uiteenlopende klachten, zoals depressiviteit (bij dementie), overmatig piekeren, angst en paniek en traumaverwerking. De partner of mantelzorger kan betrokken worden bij de behandeling.

Voordat de behandeling start, vindt eerst een intakegesprek plaats. Hierin kijkt de psycholoog samen met u naar uw klachten en hulpvraag. Samen met u wordt vervolgens gekeken naar de behandelmogelijkheden die het beste passen bij uw klachten. De psycholoog maakt dan ook een inschatting van de ernst van uw klachten en hij zal met u bespreken hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Screening en onderzoek
Vanuit het ParkhuisThuis team verzorgen wij diagnostiek rondom de vraag of er gerichte aanwijzingen zijn voor dementie. Hiervoor wordt de specialist ouderengeneeskunde ingezet. Hij wordt hierbij ondersteund door de gezondheidzorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en de ergotherapeut.

Het kernteam diagnostiek bestaat uit:

  • Specialist ouderen geneeskunde (behandelaar en intermediair tussen huisarts en het ParkhuisThuis team)
  • GZ-psycholoog
  • Ergotherapeut

Door de inzet van deze drie disciplines kan er een uitgebreide screening plaatsvinden. De GZ-psycholoog brengt met behulp van tests de cognitieve problemen in kaart, waarbij met name gekeken wordt naar uw geheugen, het gebruik van taal en de mogelijkheden die u heeft om te kunnen handelen en plannen. De psycholoog kan het onderzoek bij u thuis afnemen. De ergotherapeut maakt, middels onderzoek, de vertaalslag van de problemen die er gevonden worden naar de dagelijkse praktijk, die u mogelijk thuis ervaart.  De uitkomsten van de onderzoeken van de psycholoog en de ergotherapeut worden schriftelijk en/of mondeling teruggekoppeld aan de specialist ouderengeneeskunde. Hij bespreekt vervolgens met u de uitkomsten en de mogelijkheden die er zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Heeft u nog vragen?
U kunt contact opnemen met ons Cliëntenservicebureau via 078 622 00 11 of via csb@parkhuisthuis.nl