Mensen met dementie op jonge leeftijd

In Nederland zijn naar schatting 12.000 mensen die voor hun vijfenzestigste levensjaar een vorm van dementie krijgen. Voor mensen met dementie op jonge leeftijd is de impact groot. Het verloop van de ziekte kan sneller gaan dan bij oudere mensen met dementie.

Als u nog thuis woont
Wat als u de diagnose dementie op jonge leeftijd heeft gekregen en u heeft behoefte aan begeleiding en behandeling? Dan kunt u bij het Parkhuis terecht voor de dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Daar ontmoet u leeftijdgenoten die net als u de diagnose dementie hebben gekregen.

Als thuis wonen niet meer gaat    
Uw partner (en/of mantelzorger(s)) heeft de afgelopen tijd met overgave veel energie, tijd en aandacht besteed aan uw begeleiding en zorg. Toch komt er uiteindelijk een moment dat thuis wonen niet meer gaat en u bij ons komt wonen. Dit roept natuurlijk emoties op. Wij proberen u en uw partner zoveel mogelijk op uw gemak te stellen op de dag van verhuizing en uiteraard ook in de periode daarna.

Huiselijke sfeer
In het Parkhuis staat het wonen en leven van de cliënt centraal. Een huiselijke sfeer is daarom heel belangrijk. Jonge mensen ervaren dit anders dan oudere mensen met dementie. Daarom hebben wij voor hen de woonruimte anders ingericht. Er zijn twee huiskamers. De kleine huiskamer is voor bewoners die prikkels kunnen verdragen en de grote huiskamer is voor bewoners die weinig prikkels kunnen verdragen, vaak niet zelfstandig kunnen eten en in een rolstoel zitten. De huiskamers zijn modern ingericht en afgestemd op jonge mensen. Ook de inrichting van uw kamer is belangrijk. U wilt zich graag thuis voelen. Daarom kijken we samen met u naar de mogelijkheden om uw eigen meubilair en woonaccessoires mee te nemen. De zorg voor jonge mensen met dementie en hun familie vraagt een andere deskundigheid van medewerkers. Zij hebben daarom een gerichte scholing gehad.

 

 

Wat mag u verwachten van onze zorg?
U kunt rekenen op hartverwarmende en bekwame zorg. Samen met u en uw naasten brengen wij uw zorgvraag in kaart, bekijken uw mogelijkheden en spelen we in op uw persoonlijke wensen. De afspraken leggen we vast in een zorgleefplan.

Activiteiten 
Bij het aanbod van de activiteiten houden we rekening met uw mogelijkheden en persoonlijke interesses.

Betrokkenheid van uw familie is belangrijk
Voor de sociale contacten bent u sterk afhankelijk van een klein en vertrouwd netwerk, waarin familieleden vaak de belangrijkste rol spelen. Het is daarom belangrijk dat familie betrokken blijft en inzicht houdt in de zorg en de kwaliteit daarvan. Daarom voeren we regelmatig gesprekken met u over het zorgleefplan.

Aandacht en zorg voor uw partner/kinderen
Dementie is ook ingrijpend voor uw partner/kinderen. Ook  zij verdienen onze aandacht en zorg. Daarom bieden we hen de mogelijkheid deel te nemen aan een lotgenoten contactgroep. U kunt dan één keer per vier weken, onder begeleiding, ervaringen uitwisselen met andere lotgenoten.
Wilt u meer weten? Leest u dan onze Brochure voor mantelzorgers van mensen met dementie op jonge leeftijd.

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Om de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd te verbeteren, is het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd opgericht. Het Parkhuis heeft zich daarbij aangesloten. De samenwerking heeft het volgende opgeleverd: speciale zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Tevens zijn goede resultaten behaald op het terrein van bekostiging van de zorg. De medewerkers van het Parkhuis volgen specifieke opleidingen bij het Kenniscentrum over jonge mensen met dementie.

Neemt u voor meer informatie contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078  622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl