Cliëntenraad

Het Parkhuis ondersteunt cliënten en hun familie op respectvolle, hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. Om goed aan te blijven sluiten op hun behoeften en wensen, heeft de Cliëntenraad regelmatig contact met zowel de cliënten zelf, met hun contactpersonen en hun familieleden, als met de bestuurder en verzorgenden.

De leden van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad van het Parkhuis bestaat uit zeven personen. Dit zijn vrijwilligers die een partner/familielid hebben die in het Parkhuis woont of die op een andere manier betrokken zijn bij de zorgverlening. Zij behartigen de belangen van alle cliënten die in het Parkhuis wonen en van cliënten die de Dagbehandeling en Ontmoetingscentra bezoeken. De leden van de Cliëntenraad worden, voor een periode van vier jaar, benoemd door de bestuurder; deze periode kan vervolgens telkens met twee jaar worden verlengd. 

Wat kan de Cliëntenraad voor u betekenen?
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ze overlegt en denkt mee over de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden zorg, bijvoorbeeld in werkgroepjes. Zij is ook aanspreekpunt voor cliënten, hun familie of contactpersonen. Regelmatig worden gelegenheden tot ontmoetingen georganiseerd, zoals kennismakings-, partner- en  familiebijeenkomsten. Zo horen de leden van de Cliëntenraad wat onder de mensen leeft én wat zij vinden van de geboden zorg.

Onze werkwijze
De Cliëntenraad vergadert iedere maand met de bestuurder van het Parkhuis. In deze vergaderingen praat hij de Cliëntenraad bij over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarnaast geeft de Cliëntenraad, gevraagd (verzwaard) maar ook ongevraagd, de bestuurder advies over bepaalde besluiten. Ook de Cliëntenraad werkt graag transparant. Daarom kunt u hieronder de laatste verslagen van deze vergaderingen teruglezen.

Verslag september 2021
Verslag oktober 2021
Verslag november 2021
Verslag december 2021

Lidworden van de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is op zoek naar geschikte leden die zich graag willen inzetten voor het welzijn van onze cliënten. Mocht u hiervoor tijd en interesse hebben, neem dan contact met ons op. 


Heeft u een vraag voor de Cliëntenraad?
Laat het ons weten!
Stuur uw suggesties, ideeën en/of opmerking naar:
Het Parkhuis
t.a.v. De Cliëntenraad
Haaswijkweg Oost 69-a
3319 GB Dordrecht

 

of mail naar: clientenraad@hetparkhuis.nl

Medezeggenschapsregeling het Parkhuis 
 

Lees hier het volledige document