Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen het Parkhuis geregeld in de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van het Parkhuis. Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) brengt de Cliëntenraad gevraagd (verzwaard) en ongevraagd advies uit aan de Bestuurder.

De Ondernemingsraad 
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies vermeld waar de ondernemingsraad
invloed op kan uitoefenen. De Ondernemingsraad kan al naar gelang het onderwerp advies of instemming geven.