Raad van toezicht 

Het Parkhuis volgt voor de besturing van haar organisatie de Governance Code Zorg zoals deze door onze branche organisatie Actiz, samen met alle andere zorgbranches is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden. De governance code rust op 7 principes:

 1. Goede zorg
 2. Waarden en Normen
 3. Invloed Belanghebbenden
 4. Inrichting Governance 
 5. Goed Bestuur 
 6. Verantwoord Toezicht
 7. Continue Ontwikkeling

Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven.
De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
Het Parkhuis, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht passen deze code toe en verantwoorden zich daarover publiekelijk. Dit is terug te vinden in ons jaardocument, net als de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht, die  is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. 
 

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 september 2020 is:

 

 

 

 

Naam

 

Functie/Deelname Commissie

Aftreden

Hoofd- en nevenfuncties

 

De heer Drs.  M. Vente MM

 

 

 • Voorzitter RvT
 • Lid Remuneratie Commissie
2024
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Cohaesie Zorg BV (bezoldigd)
 • Directeur–eigenaar Treneman Consult (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (onbezoldigd)
 • Voorzitter Rugby Academy ZuidWest (Stichting RTOC) (onbezoldigd)
 

 

Mevrouw M. Moens

 

 

 • Vice-voorzitter RvT
 • Voorzitter Renumeratie commissie
 • Lid Auditcommissie
2022
 • Bestuurder a.i. Nieuw Unicum
 

 

Mevrouw Prof. Dr. I. Bongers

 

 

 • Secretaris RvT
 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
2024
 • Bijzonder Hoogleraar Evidence Based Management Innovatie GGZ bij Tranzo, universiteit Tilburg (bezoldigd)
 • Onderzoeksprogrammaleider bij GGz Eindhoven en De Kempen (GGzE)(bezoldigd)
 

 

De heer A.J. Boor MSc EMITA

 

 

 • Lid RvT
 • Voorzitter Audit commissie
2024
 • Adviseur strategische vraagstukken
 

 

De heer Drs. R.S. Oet 

 

 

 • Lid RvT
 • Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
2024
 • Directeur Toezicht speciaal onderwijs, Inspectie van het Onderwijs (bezoldigd)