Revalidatie/Logeren/Observatie/Overbrugging


Wij zijn ook gespecialiseerd in:

Oefenruimte fysiotherapie

  • Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ): revalidatie voor kwetsbare ouderen, na een ziekenhuisopname (knie-/heupoperatie) met als doel terugkeren naar huis. Revalideren kan op onze locatie Parkstaete.
  • Logeren met WLZ-indicatie: Als u voor iemand zorgt met dementie, is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen, zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden. Voor u als mantelzorger is het belangrijk om te weten dat u de zorg tijdelijk aan het Parkhuis kunt overdragen. Uw naaste is bij ons in goede handen, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Aan dit verblijf zit altijd een begin- en einddatum, dit is dus voor een van tevoren  bepaalde periode. U heeft voor logeren wel een Wlz-indicatie nodig.
  • Logeren zonder WLZ-indicatie: sinds 1 augustus 2019 is er logeren met zorg voor meerdere dagen mogelijk op de locatie Parkstaete. Dit is gericht op mensen met beginnende dementie/ geheugenproblemen of vermoeden van dementie bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. De medewerkers van Parkstaete nemen tijdens de logeeropvang de rol van de mantelzorger over.  
  • Observatie: op de observatieafdeling verblijven cliënten op tijdelijke basis. Hier kunnen we met een multidisciplinair team (bijvoorbeeld samen met de fysio- en ergotherapeut) kijken naar het gedrag en eventueel onderzoeken met behulp van testen of iemand dementie heeft.
  • Overbruggen: Dit betekent dat cliënten op deze afdeling verblijven, omdat ze wachten op een plekje in een ander verpleeghuis.

Neemt u voor meer informatie over onze mogelijkheden contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078  622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl