Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol als het gaat om het leven van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. U bent mantelzorger als u minimaal acht uur per week voor een ander zorgt. Het Parkhuis hecht veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met u als mantelzorger. Wij zijn erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie. Wij proberen u daarom zo goed mogelijk te ondersteunen. In het Parkhuis noemen wij dit Samenspel. Mantelzorger zijn vergt soms veel van mensen. Vooral als de zorg intensiever wordt of als het zorg verlenen langer duurt. Dan kan (tijdelijk) wat extra hulp een uitkomst zijn. Door onze jarenlange kennis en expertise kunnen wij u hierin ondersteunen op onderstaande gebieden:

 

Mantelzorgwaardering

Ben jij Mantelzorger en woonachtig in Dordrecht? Mogelijk kom je in aanmerking voor deze mantelzorgwaardering (financiële waardering) via Stichting Mee: https://www.meemantelzorg.nl/vragen-over-mantelzorgwaardering-dordrecht/

 

Consulent Belevingsgerichte zorg
Addy van der Starre: ”als consulent belevingsgerichte zorg (BGZ) help ik cliënten met dementie om samen met verzorgenden en/of familieleden te zoeken naar verbeteringen in de communicatie ondanks de beperkingen die zijn ontstaan door het ziektebeeld. Samen proberen de cliënt beter te begrijpen en te kijken naar wat hij/zij voelt of vindt, is de kern van belevingsgerichte zorg. Belangrijk hierbij zijn de individuele mogelijkheden, zijn of haar karakter en persoonlijkheid om aan te kunnen sluiten bij zijn/haar belevingswereld.

Mensen met dementie voelen zich namelijk vaak angstig en zijn daarom steeds op zoek naar een gevoel van veiligheid en geborgenheid. U kunt zich misschien voorstellen hoe beangstigend het moet zijn niet te weten waar u (soms) bent, wat er gisteren gebeurd is en wat er van u verwacht wordt of hoe u moet handelen…?! Veiligheid is de basis van welbevinden. Hoe beter de cliënt begrepen wordt, hoe veiliger en prettiger hij/zij zich voelt. Belevingsgerichte zorg is erop gericht de kwaliteit van zorg en daardoor de kwaliteit van leven te verhogen.”

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ook bij u thuis, kunt u contact opnemen met Addy van der Starre via 078-622 00 00 of via consulent.bgz@hetparkhuis.nl