Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie (ziekte van Pick). Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Kijkt u voor meer achtergrondinformatie over dementie op de website van Alzheimer Nederland.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Onze deskundige medewerkers bieden u en uw naasten de ondersteuning die nodig is bij u thuis of in het Parkhuis. Aandacht en betrokkenheid staan centraal. Samen met uw naasten waarbij u de koers bepaalt. U kunt hierbij denken aan:

Neemt u voor meer informatie over wat wij u kunnen bieden contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078  622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl